Μέλη της Επιτροπής

  • Εκτύπωση

Η σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας από τις 15/01/2018 έως και τις 14/01/2021 έχει ως εξής:


 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ

Πρόεδρος

Φλώρου Γιαννούλα 

 

Εκπρόσωπος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Κηπουρός Αναγνώστης

Δελιάς Παύλος

Εκπρόσωπος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κοσμίδης Κοσμάς

Θερίου Νικόλαος

Εκπρόσωπος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Καμπουρλάζος Βασίλειος

Παπακώστας Γεώργιος

Εκπρόσωπος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τσιάντος Βασίλειος

Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εκπρόσωπος Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ταρχανίδης Κωνσταντίνος

Καργιώτης Ευάγγελος

Εκπρόσωπος Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Κωσταντίνου Μαρία

Σεχίδης Λάζαρος

Εκπρόσωπος Τμήματος Νοσηλευτικής

Δημητριάδης Ευστάθιος

Βαλσαμίδης Σταύρος

Εκπρόσωπος Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

Καζιόλας Δημήτριος

Στυλιάδης Αθανάσιος

Εκπρόσωπος Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

Καζάνα Βασιλική

Εμμανουλούδης Δημήτριος

 

Αναλυτικά τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών εδώ.

Γραμματέας: Σαουλίδου Χαρίκλεια (csaouli@teiemt.gr, 2510462205)

Πράξη Πρυτάνεως 15/01/2018 (pdf)