Αποτελέσματα Αξιολόγησης Α’ Φάσης της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» για τις προτάσεις που εντάχθηκαν στις Θεματικές Επιτροπές 01, 02,03,04 και 08

  • Εκτύπωση

Ανακοινώνεται από τη ΓΓΕΤ ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Α’ Φάσης των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29/06/2012, για τη Θεματική Επιτροπή (ΘΕ) «01. Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική – Επιστήμες Υπολογιστών».

Οι υποψήφιοι Κύριοι Ερευνητές των οποίων οι προτάσεις εντάχθηκαν στο ΕΠ 01 θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης της αξιολόγησης μέσω της διαδικτυακά προσβάσιμης πλατφόρμας αξιολόγησης.

 

 

Επίσης, ανακοινώνεται από τη ΓΓΕΤ ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Α’ Φάσης των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29/06/2012, για τις Θεματικές Επιτροπές (ΘΕ):

α) 02 «Φυσική και Αστρονομία».

β) 03 «Χημεία και Επιστήμες Υλικών».

γ) 04 «Επιστήμες Μηχανικού 1: Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Χημική Μηχανική»

δ) 08 «Κοινωνικές Επιστήμες»

 

Οι υποψήφιοι Κύριοι Ερευνητές των οποίων οι προτάσεις εντάχθηκαν στα ΕΠ 02,03,04 και 08 ενημερώνονται για τα  αποτελέσματα της Α’ Φάσης της αξιολόγησης μέσω της διαδικτυακά προσβάσιμης πλατφόρμας αξιολόγησης.

 

 

Πηγή  ΓΓΕΤ: Αποτελέσματα Α Φάσης ΘΕ 01Αποτελέσματα Α Φάσης ΘΕ 02,03,04,08