Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης συλλογικών οργάνων στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Καβάλας»

  • Εκτύπωση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ Καβάλας, στα πλαίσια του έργου με τίτλο  «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Καβάλας», με κωδικό MIS 830850, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κ. Καργιώτη Ευάγγελου  για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την αγορά γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών συνολικού προϋπολογισμού 9.765,89 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) σας γνωστοποιεί ότι στις 17/6/2013 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση του Συλλογικού οργάνου της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου.                                                                                                                    

Καβάλα 13/6/2013         

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ