Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Εργαστήρια για τη Διαμόρφωση της Αρχιτεκτονικής Δομής της Περιοχής Παρέμβασης της Δράμας με Επίκεντρο την Πράσινη Ανάπτυξη»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 25/10/2013

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο  «Εργαστήρια για τη Διαμόρφωση της Αρχιτεκτονικής Δομής της Περιοχής Παρέμβασης της Δράμας με Επίκεντρο την Πράσινη Ανάπτυξη», με κωδικό MIS 339944, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κ. Στυλιάδη Αθανάσιου  για τις ανάγκες των 2 Υποέργων της Πράξης του Θέματος, για τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών & Τιμολογίων σας γνωστοποιεί ότι στις 30/10/2013 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση του Συλλογικού οργάνου της Επιτροπής Παραλαβής  Προμηθειών του έργου.

 

 

 

                                                                                                                       

Καβάλα 25/10/2013      

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ