Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τους σκοπούς του έργου «Integrating the Greek – Bulgarian tourism product»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14/11/2013

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Integrating the GreekBulgarian tourism product»

 

Σύμφωνα με την αριθμ. 10/10-10-2013 (θ.36.9ο) πράξη του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ ανακοινώνεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τις ανάγκες του έργου «Integrating the GreekBulgarian tourism product» που εντάσσεται στο Πακέτο Εργασίας (WorkPackage) 2 “Information & Publicity” και ειδικότερα στην Ενέργεια (Action) 2.2 “Promotional and dissemination Events”, Υπηρεσίες του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013».

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και κατά 15% από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ