ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 10/12/2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια της Πράξης  «ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ», που εντάσσεται στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή) με κωδ.MIS327841, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου του κ. Αχιλλέα Χριστοφορίδη, για συγκρότηση της Επιτροπής  Διενέργειας Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού   του υποέργου  01 «Δημιουργία και Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου-Αποθετηρίου της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Καβάλας» με προϋπολογισμό 150.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, σας γνωστοποιεί ότι στις 12/12/2013 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση του ανωτέρω Συλλογικού οργάνου.

 

Καβάλα 10/12/2013      

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ