ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 304244

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ:11/12/2013

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το Έργο «Υποέργο 03: Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης “Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας", που εντάσσεται στη Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).»

Μέρος Α Διακήρυξης (αρχείο Pdf)

Μέρος Β Διακήρυξης (αρχείο Pdf)

Μέρος Γ Διακήρυξης (αρχείο Pdf)

 

Έντυπο στοιχείων (αρχείο doc)