Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στα πλαίσια του έργου «Excellence in Photogrammetry for Open Cultural Landscape & Heritage Education"

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 14/01/2014.

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο  «ExcellenceinPhotogrammetryforOpenCulturalLandscape & HeritageEducation, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου κ. Στυλιάδη Αθανάσιου για τον ορισμό της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης (διαμονή και διατροφή) του Εντατικού Προγράμματος (IP) της Πράξης του Θέματος, γνωστοποιεί ότι στις 16/01/2014 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση του Συλλογικού οργάνου της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού.

                                                                                                                    

Καβάλα 14/01/2014      

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ