Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης συλλογικών οργάνων στα πλαίσια του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 16/5/2014.

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου  της Ε.Ε.Ε.  κ. Νικόλαου Θερίου για συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τις ανάγκες ταχυμεταφορών (Courier) του E.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος, σας γνωστοποιεί ότι στις 19/5/2014 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας  του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού.

                                                                                                           

Καβάλα 16/5/2014        

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ