Company Logo

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Καβάλας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 11/9/2014.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 

 

ΠΡΑΞΗ: «ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Καβάλας»

 

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Α.Μ.Θ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.81996), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010)

2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

3. Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (KΠΔ)".

4. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/2010.

5. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".

6. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8.  Την απόφαση ένταξης της ΔΑΣΤΑ 281/12-1-2011, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 87999/30-5-2011 και 22608/5-11-2013.

9. Την αρ. 7/8-5-2014 Θέμα 22.6ο, απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού.

10. Την με αρ. 12/28-08-2014 (Θ.27ο) απόφαση Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού με την οποία εγκρίνεται η προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την δημιουργία και εκτύπωση διαφημιστικού υλικού, προϋπολογισμού δαπάνης χιλίων διακοσίων δεκαεννέα  και πενήντα ένα χιλιοστά (€1.219,51)  χωρίς ΦΠΑ ή χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

11. Τις ανάγκες του έργου και των δομών αυτού.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού χιλίων διακοσίων δεκαεννέα  και πενήντα ένα χιλιοστά (€1.219,51)  χωρίς ΦΠΑ ή χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. για δημιουργία και εκτύπωση διαφημιστικού υλικού (ηλεκτρονικής πρόσκλησης, αφίσας, Banner, τετράπτυχο) του  Υποέργου 2 της Πράξης «ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Καβάλας» του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη δημιουργία και εκτύπωση διαφημιστικού υλικού, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠροσκλήσειςCopyright © 2012 - 2018 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης