Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης συλλογικών οργάνων στα πλαίσια του έργου «Χωρικές δικτυωτές κατασκευές για ελαφρά εξαρτήματα εργαλειομηχανών (Ελλάδα-Ισραήλ)»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 10/10/2014.

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Χωρικές δικτυωτές κατασκευές για ελαφρά εξαρτήματα εργαλειομηχανών (Ελλάδα-Ισραήλ)», με κωδικό ΓΓΕΤ ISR_32925, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κ. Ηλία Σαράφη,  για συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή Υλικών-Τιμολογίων, σας γνωστοποιεί ότι στις  13/10/2014 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής του ανωτέρου έργου.

                                                                                                         

                                                                                      Καβάλα 10/10/2014      

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ