Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης συλλογικών οργάνων στα πλαίσια του έργου «INFORM-Building a structured ,indicator based knowledge system for sustainable forest policy and management.»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 13/10/2014

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «INFORM-Building a structured ,indicator based knowledge system for sustainable forest policy and management.», κατόπιν αιτήματος της Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου κ. Βασιλικής Καζάνα,  για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά  την εκμίσθωση λεωφορείου για τις ανάγκες του διεθνούς συνεδρίου INFORM, σας γνωστοποιεί ότι στις 16/10/2014 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού  του έργου.

                                                                                                

                                                                                 Καβάλα 13/10/2014      

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ