Company Logo

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο στο πλαίσιο του έργου «INFORM- Building a structured, indicator based knowledge system for sustainable forest policy and management»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΡΤΗΣΗΣ 23/10/2014.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ  ΑΜΘ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Του Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.1996), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010)

2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

3. Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (KΠΔ)".

4. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/2010.

5. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".

6. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8.  Την  αριθ. 15/17-10-2014 Θέμα 19.12ο, πράξη  της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό, συνολικού ποσού έως επτά  χιλιάδες ( 7.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την  επιλογή ξενοδοχείου στη Δράμα  στα πλαίσια της Δράσης Εκπαίδευσης  του έργου INFORM από 17-20 Νοεμβρίου  2014 στο πλαίσιο του έργου  «INFORM- Buildingastructured, indicatorbasedknowledgesystemforsustainableforestpolicyandmanagement» του Προγράμματος LIFE με κριτήριο  τη χαμηλότερη τιμή  για  παροχή υπηρεσιών  διαμονής και διατροφής τριάντα (30) στελεχών των Δασικών Υπηρεσιών της Ελλάδος.  


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠροσκλήσειςCopyright © 2012 - 2018 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης