Company Logo

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο στο πλαίσιο του έργου «INFORM- Building a structured, indicator based knowledge system for sustainable forest policy and management»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΡΤΗΣΗΣ 20/11/2014.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ  ΑΜΘ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Του Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.1996), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010)

2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

3. Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (KΠΔ)".

4. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/2010.

5. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".

6. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8.  Την  αριθ. 17/13-11-2014 Θέμα 13.19ο, πράξη  της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

 

Πρόχειρο διαγωνισμό, συνολικού ποσού έως τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  για την σχεδίαση, φωτογραφική τεκμηρίωση και παραγωγή βιβλίων και εντύπων.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠροσκλήσειςCopyright © 2012 - 2018 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης