Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης συλλογικών οργάνων στα πλαίσια του έργου «Υλοποίηση της Πιστοποίησης στο ΚΕΠΙΣ του ΤΕΙ ΑΜΘ»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 20/2/2015.

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Υλοποίηση της Πιστοποίησης στο ΚΕΠΙΣ του ΤΕΙ ΑΜΘ», με κωδικό έργου 80074 κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κ. Βασίλειου Χατζή, για τη συγκρότηση επιτροπής προμηθειών, σας γνωστοποιεί ότι στις 24/02/2015 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                         Καβάλα  20/02/2015

                                                                                                                                                                                                                 Γραμματεία ΕΛΚΕ