Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, κ.λ.π.)

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 01/06/2012

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού  συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων εξήντα πέντε και τέσσερα (4.065,04) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, κ.λ.π.), του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (Integrating the Greek – Bulgarian tourism product)» του ΤΕΙ Καβάλας, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG ΕΛΛΑΔΑ–ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007–2013»

Προκήρυξη