Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης στα πλαίσια του προγράμματος «Εκπαιδευτική Εμβάθυνση στις Φυσικές Καταστροφές Υπό το Πρίσμα των Ψηφιακών Τεχνολογιών»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 14/06/2012

Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» του ΤΕΙ Καβάλας με Κωδ. MIS 304258 του Επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας τακτικού ανοικτού διαγωνισμού αι την αξιολόγηση ενστάσεων του ανωτέρω διαγωνισμού

Περισσότερα...