Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στα πλαίσια του ΜΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 11/5/2015.

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του ΜΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών», με κωδικό έργου (80092) κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου του ΜΠΣ κ. Αύγουστου Τσινάκου, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, σας γνωστοποιεί ότι στις 14/05/2015 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

                                                                                                                        

                                                                                                  Καβάλα  11/05/2015

Γραμματεία ΕΛΚΕ