Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 18/06/2012

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης Δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού, του Υποέργου «Μετανάστες και υπηρεσίες υγείας – Η περίπτωση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικής ομάδας στο ΤΕΙ Καβάλας» του ΤΕΙ Καβάλας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Προκήρυξη