Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Καβάλας»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 27/06/2012

 

Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης στα πλαίσια τoυ Υποέργου 7 (Κεντρική Δράση για το ΤΕΙ Καβάλας), της πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Καβάλας»

 

Περισσότερα...