Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΠΕΓΑ-Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής πληροφόρησης»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 11/9/2015.

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΠΕΓΑ-Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής πληροφόρησης», με κωδικό έργου MIS505699 (ΚΕ:80095) κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κ. Αθανάσιου Μανδήλα, για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού παροχής/προμήθειας για

Α.Την διεξαγωγή ημερίδας και έντυπου υλικού δημοσιότητας για την προβολή και δημοσιότητα της πράξης και

Β. Αναλώσιμα-εκπαιδευτικό υλικό

 σας γνωστοποιεί ότι στις 15/09/2015 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

 

                                                                                                                      

      Καβάλα  11/09/2015

                                                       Γραμματεία ΕΛΚΕ