Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων - στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Integrating the Greek – Bulgarian tourism product»

  • Εκτύπωση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

 

 

Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ Καβάλας, στα πλαίσια της πράξης με τίτλο  «IntegratingtheGreekBulgariantourismproduct», κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού σας γνωστοποιεί ότι στις 16/7/2012 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση του Συλλογικού οργάνου της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια  Αναλωσίμων Υλικών  του έργου.                          

                                                                                   

Καβάλα 12/7/2012         

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ