Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στα πλαίσια του ΜΠΣ με τίτλο«Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 26/10/2015

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του ΠΜΣ του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, με τίτλο «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου», με κωδικό έργου 15-Μ-009 (ΚΕ:80090), κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του ΠΜΣ κ. Ιωάννη Τάκου, για τη συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής υλικών/υπηρεσιών του ΠΜΣ, σας γνωστοποιεί ότι στις 29/10/2015 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

 

 

                                                                                                                       

      Καβάλα  26/10/2015

Γραμματεία ΕΛΚΕ