Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στα πλαίσια του ΜΠΣ με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών (Advanced Technologies in Informatics and Computers-MSc)»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 6/11/2015

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε., με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών (Advanced Technologies in Informatics and Computers-MSc)», με κωδικό έργου 15-Μ-008 (ΚΕ:80092), κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του ΠΜΣ κ. Αύγουστου Τσινάκου, για τη συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής προμηθειών του ΠΜΣ, σας γνωστοποιεί ότι στις 10/11/2015 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

 

 

                                                                                                                       

      Καβάλα  6/11/2015

Γραμματεία ΕΛΚΕ