Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συλλογικών Οργάνων στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ «MSc στην Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 9/9/2016

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «MSc στην Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και τωνΕπικοινωνιών», με κωδικό έργου (ΚΕ:80131) κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του ΔΠΜΣ κ. Βασίλειου Τσιάντου, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών για τις ανάγκες του ΔΠΜΣ, σας γνωστοποιεί ότι στις 12/09/2016 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Καβάλα  09/09/2016

Γραμματεία ΕΛΚΕ