Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συλλογικών Οργάνων στο πλαίσιο του "LIFE-AGROMINE, LIFE 15ENV/FR/000512"

  • Εκτύπωση

ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 15/9/2016

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «LIFE-AGROMINE, LIFE 15ENV/FR/000512», με κωδικό έργου (ΚΕ:80095) κατόπιν αιτήματος της Υπευθύνου του έργου κ. Μ. Κωνσταντίνου, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών, σας γνωστοποιεί ότι στις 19/09/2016 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Καβάλα  15/09/2016

Γραμματεία ΕΛΚΕ