Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συλλογικών Οργάνων στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 29/9/2016

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του ΠΜΣ με τίτλο «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου», με κωδικό έργου (ΚΕ:80140) κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του έργου κ. Ιωάννη Τάκου, για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υλικών/Υπηρεσιών για την χρονική περίοδο από 1/10/2016 έως 30/9/2017, σας γνωστοποιεί ότι στις 03/10/2016 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Καβάλα  29/09/2016

Γραμματεία ΕΛΚΕ