Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στο πλαίσιο του ΠΜΣΕΧ Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 13/10/2016

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του ΠΜΣΕΧ με τίτλο «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό», με κωδικό έργου (ΚΕ:80168) κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του έργου κ. Θερίου Νικολάου, για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υλικών/Υπηρεσιών για την χρονική περίοδο από 1/10/2016 έως 30/9/2017, σας γνωστοποιεί ότι στις 17/10/2016 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

                                                         

Καβάλα  13/10/2016

Γραμματεία ΕΛΚΕ