Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στο πλαίσιο του ΠΜΣ "Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών"

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 13/10/2016

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του ΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών», με κωδικό έργου (ΚΕ:80150) κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του έργου κ. Θερίου Νικολάου, για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υλικών/Υπηρεσιών για την χρονική περίοδο από 1/10/2016 έως 30/9/2017, σας γνωστοποιεί ότι στις 17/10/2016 και ώρα 10.15 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

                                                         

Καβάλα  13/10/2016

Γραμματεία ΕΛΚΕ