Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στο πλαίσιο του ΠΜΣΕΧ "Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική"

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 5/11/2016

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του ΠΜΣΕΧ με τίτλο «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική», με κωδικό έργου (ΚΕ:80170) κατόπιν αιτήματος της Υπευθύνου του έργου κ. Γ. Φλώρου, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών, σας γνωστοποιεί ότι στις 08/11/2016 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

                                                          

Καβάλα  5/11/2016

Γραμματεία ΕΛΚΕ