Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών /εργασιών έργου «Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ χωρών του προγράμματος και χωρών εταίρων (ΚΑ107)»

  • Εκτύπωση

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ χωρών του προγράμματος και χωρών εταίρων (ΚΑ107)», με κωδικό έργου (ΚΕ:80155) κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου του έργου κ. Δ. Εμμανουλούδη, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών σας γνωστοποιεί ότι στις 13/02/2017 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

 

Καβάλα  7/2/2017

Γραμματεία ΕΛΚΕ