ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «MSc in Consulting Engineering Operations» «Επιχειρησιακή Συμβουλευτική Μηχανική» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΜΘ

  • Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«
MSc in Consulting Engineering Operations»

«Επιχειρησιακή Συμβουλευτική Μηχανική»
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΜΘ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 -2018

 

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Πετρελαίου παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με αντικείμενο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικής». Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Αρ. Φ. 815, Τεύχος Β’, 07/05/2015), και οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) – Master of Science (MSc) in Consulting Engineering Operations. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα  και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ