Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών /εργασιών έργου «ΠΜΣ –Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 2017-18»

  • Εκτύπωση

 

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΠΜΣ –Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 2017-18», με κωδικό έργου (ΚΕ:80206) κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου του έργου κ. Ν. Θερίου, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών

σας γνωστοποιεί ότι στις 09/11/2017 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.


Καβάλα 7/11/2017

Γραμματεία ΕΛΚΕ