Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών /εργασιών έργου «Fellowships»

  • Εκτύπωση

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Fellowships» και «Σύντομοι κύκλοι εκπαίδευσης», κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου του έργου κ. Α. Μητρόπουλου, για την αντικατάσταση μελών της επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών

σας γνωστοποιεί ότι στις 09/11/2017 και ώρα 10.15 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

 

 

                                                                                                                       

Καβάλα 7/11/2017

Γραμματεία ΕΛΚΕ