Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών /εργασιών έργου «ΠΜΣ - Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα 2017-18»

  • Εκτύπωση

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΠΜΣ - Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα 2017-18», με κωδικό έργου (ΚΕ:80191) κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου του έργου κ. Β. Χατζή, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών

σας γνωστοποιεί ότι στις 09/11/2017 και ώρα 10.45 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

                                                                                                                      

Καβάλα 7/11/2017

Γραμματεία ΕΛΚΕ