Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών /εργασιών έργου «CON-E-ECT»

  • Εκτύπωση

ΤΕΙ ΑΜΘ

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «CON-E-ECT», κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου του έργου κ. Δ. Εμμανουλούδη, για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών

 

σας γνωστοποιεί ότι στις 14/11/2017 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.                                                                                                                  

Καβάλα 10/11/2017

 

Γραμματεία ΕΛΚΕ