Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών /εργασιών έργου «ΠΜΣ "Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών" 2017-18»

  • Εκτύπωση

ΤΕΙ ΑΜΘ

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΠΜΣ "Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών" 2017-18», κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου του έργου κ. Γ. Παπακώστα, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών

σας γνωστοποιεί ότι στις 11/12/2017 και ώρα 10.15 π.μ. στο τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.                                                                                                                  

Καβάλα 06/12/2017

 

Γραμματεία ΕΛΚΕ