Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών /εργασιών έργου «ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου 2017-18»

  • Εκτύπωση

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΠΜΣ- Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου 2017-18» κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου του έργου κ. Ι. Τάκου, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών σας γνωστοποιεί ότι στις 14/12/2017 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του στο τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

 Καβάλα  12/12/2017

Γραμματεία ΕΛΚΕ