Πρόγραμμα Συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών 2018

  • Εκτύπωση

ΑΑ   Hμέρα    Hμερομηνία   Ώρα
1η    Πέμπτη    18/01/2018    10:00
2η    Πέμπτη    25/01/2018    10:00
3η    Πέμπτη    15/02/2018    10:00
4η    Πέμπτη    08/03/2018    10:00
5η    Πέμπτη    29/03/2018    10:00
6η    Πέμπτη    26/04/2018    10:00
7η    Πέμπτη    17/05/2018    10:00
8η    Πέμπτη    07/06/2018    10:00
9η    Πέμπτη    28/06/2018    10:00

e-mails μελών (pdf)