Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης 80199, 28/03/2018

  • Εκτύπωση

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «SMART MEDICINE - SMART_MED» Κ.Ε. 80199, κατόπιν ορισμού, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών, επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, επιτροπής ενστάσεων διαγωνισμού, σας γνωστοποιεί ότι στις 28/03/2018 και ώρα 11.15 μ.μ. στο γραφείο της Προέδρου του ΕΛΚΕ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Καβάλα, 23/03/2018
Επιτροπή ΕΛΚΕ