Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης 80238 28/03/2018

  • Εκτύπωση

 

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Δίκτυο Διακυβέρνησης βιοκλιματικής-Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης της Δράμας» K.E. 80238, κατόπιν ορισμού, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών σας γνωστοποιεί ότι στις 28/03/2018 και ώρα 11.15 π.μ. στο γραφείο της Προέδρου του ΕΛΚΕ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Καβάλα, 23/03/2018
Επιτροπή ΕΛΚΕ