Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης 80241 28/03/2018

  • Εκτύπωση

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «INCREASING THE WELL BEING OF THE POPULATION BY ROBOTIC AND ICT BASED INNOVATIVE EDUCATION (RONNI)» K.E. 80241, κατόπιν ορισμού, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών σας γνωστοποιεί ότι στις 28/03/2018 και ώρα 11.15 π.μ. στο γραφείο της Προέδρου του ΕΛΚΕ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Καβάλα, 23/03/2018
Επιτροπή ΕΛΚΕ