Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης 80245 28/03/2018

  • Εκτύπωση

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ» K.E. 80245, κατόπιν ορισμού, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών σας γνωστοποιεί ότι στις 28/03/2018 και ώρα 11.15 π.μ. στο γραφείο της Προέδρου του ΕΛΚΕ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Καβάλα, 26/03/2018
Επιτροπή ΕΛΚΕ