Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης 80212 28/03/2018

  • Εκτύπωση

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «CYBER - PHYSICAL SYSTEMS FOR PEDAGOGICAL REHABILITATION IN SPECIAL ADUCATION (CybSPEED)» K.E. 80212, κατόπιν ορισμού, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών σας γνωστοποιεί ότι στις 28/03/2018 και ώρα 11.15 π.μ. στο γραφείο της Προέδρου του ΕΛΚΕ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Καβάλα, 26/03/2018
Επιτροπή ΕΛΚΕ