Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης 21/06/2018

  • Εκτύπωση

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΝΩΠΟΥ ΓΑΥΡΟΥ ΣΕ ΠΑΓΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟ-ΝΑΝΟ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ» κατόπιν ορισμού, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών σας γνωστοποιεί ότι στις 21/06/2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο της Προέδρου του ΕΛΚΕ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Καβάλα, 15/06/2018
Επιτροπή ΕΛΚΕ