Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης 27/06/2018

  • Εκτύπωση

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ "ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ" ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΓΡΩΝ MIS T2ΔΓΕ-0597» κατόπιν ορισμού, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών σας γνωστοποιεί ότι στις 27/06/2018 και ώρα 9.00 π.μ. στο γραφείο της Προέδρου του ΕΛΚΕ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Καβάλα, 22/06/2018
Επιτροπή ΕΛΚΕ