Ανακοίνωση μη έκδοσης παραστατικών

  • Εκτύπωση

Παρακαλούμε όπως από 01/07/2018 να μην προβείτε στην έκδοση παραστατικών (Τιμολόγια αγορών αγαθών, παροχής υπηρεσιών, μετακινήσεων κλπ), μέχρι νεότερης σχετικής ειδοποίησης από το αρμόδιο τμήμα ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, λόγω της έκδοσης, εντός του προσεχούς διαστήματος, Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4521/2018, η οποία θα ρυθμίζει τις διαδικασίες πληρωμών/εξόφλησης δαπανών στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων.

Η Προϊσταμένη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
Θεοφιλίτσα Τοπτσή