Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης 06/07/2018

  • Εκτύπωση

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «GROUNDWATER RESOURCE MANAGEMENT FOR NON-POTABLE WATER PURPOSES, BASEMENT PROTECTION, AND HEATING - PILOT APPLICATION (GREEN PUMP) KE: 80226» κατόπιν ορισμού, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών σας γνωστοποιεί ότι στις 06/07/2018 και ώρα 9.00 π.μ. στο γραφείο της Προέδρου του ΕΛΚΕ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Καβάλα, 03/07/2018
Επιτροπή ΕΛΚΕ