Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης 16/07/2018

  • Εκτύπωση

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΡΟΜΠΟΤ KE: 80257» κατόπιν ορισμού, για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής ενστάσεων διαγωνισμού σάς γνωστοποιεί ότι στις 16/07/2018 και ώρα 9.00 π.μ. στο γραφείο της Προέδρου του ΕΛΚΕ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Καβάλα, 10/07/2018
Επιτροπή ΕΛΚΕ