Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης 18/07/2018

  • Εκτύπωση

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ KE: 80246» κατόπιν ορισμού, για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής ενστάσεων διαγωνισμού σας γνωστοποιεί ότι στις 18/07/2018 και ώρα 9.00 π.μ. στο γραφείο της Προέδρου του ΕΛΚΕ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Καβάλα, 13/07/2018
Επιτροπή ΕΛΚΕ